Bursa Tarım Fuarından İzlenimler Semineri

6 Kasım, 09:08

Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nedim ALTIN Bursa Tarım Fuarındaki izlenimlerini fakültemiz öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri ile paylaşmıştır.
Dr. Altın sunduğu seminerde “Bursa Tarım Fuarına” 24 ülkeden 459 firma ve firma temsilciliklerinin katıldığını ve bu yönlü faaliyetlerin ülkemiz tarımı açısından önemli olduğunu vurgulamıştır. Özellikle çok yönlü katılımların sağlandığı uluslar arası fuarların tüm dünyada ki tarımsal gelişmeleri izleme ve yeni teknolojilere ulaşma adına faydalarının yadsınamaz ölçülerde olduğuna dikkat çekmiştir. Fuar alanında çekilen zengin fotoğraflar eşliğinde sunulan seminerde bitki sağlığı hizmetlerinde sıkça kullanılan son teknoloji alet ve ekipmanlar üzerinde de ayrıca bilgi verilmiştir. Tarım ilâçlarının çevreye zararını azaltıcı elektrostatik uygulamalar için üretilmiş makineler de fuarda sergilenen âletler arasında dikkati çekenlerdendi.
Seminer sonunda Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ “Fakültemiz öğretim üyelerinin gerek faaliyetlerinin gerekse tecrübelerinin paylaşıldığı seminerlerin tüm öğretim üyelerimiz ve yüksek lisans öğrencilerimiz için ufuk açıcı değer taşıdığını ve bu sebeple de fakültemizde bu yönde seminerlerin artarak devam edeceğini” dile getirerek seminer sunan hocamıza ve katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir. 

     

   

×